Предмет на процедурата: Сключване на Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. по обособена позиция № 1 за "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група N "Нервна система",

 анатомо-терапевтична група R "Дихателна система", анатомо- терапевтична група P "Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти", анатомо-терапевтична група S "Сензорни органи" и анатомо-терапевтична група V "Разни"

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Дата на създаване: 
Вт., 30/03/2021 - 09:38
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:47
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:48
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:49
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:50
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:50
Дата на качване: 
вторник, 30 Март, 2021 - 09:51
Дата на качване: 
сряда, 14 Април, 2021 - 09:33
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 15:15
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:42
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:43
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:44
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:45
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:45
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:46
Дата на качване: 
вторник, 27 Април, 2021 - 16:46
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Май, 2021 - 11:35