"Доставка на храна за дежурният персонал на 12-часови дежурства през 2016/2017 г. на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград"

Доставка на храна за дежурния персонал на 12-часови дежурства през 2016/2017г. на ЦСМП – Благоевград в следните обособени позиции: Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Кресна на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Банско на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград

Дата на създаване: 
Пон., 06/06/2016 - 15:45
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
14/06/2016, 15:30
Прогнозна стойност: 
57500 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 6 Юни, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
понеделник, 6 Юни, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
понеделник, 6 Юни, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
понеделник, 6 Юни, 2016 - 15:45
Дата на качване: 
вторник, 14 Юни, 2016 - 14:45
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Юни, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
четвъртък, 23 Юни, 2016 - 15:30
Дата на качване: 
сряда, 29 Юни, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
сряда, 29 Юни, 2016 - 19:30
Дата на качване: 
понеделник, 1 Август, 2016 - 13:00