"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП – Благоевград - неговите филиали и АСС"

както следва:
І. Доставка на нетна електрическа енергия за филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград 
ІІ. Доставка на нетна електрическа енергия за  филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград
ІІІ. Доставка на  нетна електрическа енергия за филиал Кресна  на ЦСМП – Благоевград
ІV. Доставка на нетна електрическа енергия за  филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград
V. Доставка на нетна електрическа енергия за филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград
VІ. Доставка на нетна електрическа енергия за филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград
VІІ. Доставка на нетна електрическа енергия за филиал Банско на ЦСМП – Благоевград 
VIII. Доставка на нетна електрическа енергия за филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград 
IX. Доставка на нетна електрическа енергия филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград 
X. Доставка на нетна електрическа енергия за  филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград
XI. Доставка на нетна електрическа енергия за административно-стопански сектор на ЦСМП – Благоевград

Дата на създаване: 
Вт., 04/10/2016 - 16:00
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
11/10/2016 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
55800 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:00
Дата на качване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:15
Дата на качване: 
вторник, 4 Октомври, 2016 - 16:15
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 13:45
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 13:45
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 13:45
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 14:00
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 14:00
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 14:00
Дата на качване: 
сряда, 12 Октомври, 2016 - 14:00
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
сряда, 19 Октомври, 2016 - 13:15
Дата на качване: 
понеделник, 24 Октомври, 2016 - 15:00
Дата на качване: 
понеделник, 24 Октомври, 2016 - 15:15
Дата на качване: 
сряда, 26 Октомври, 2016 - 13:45
Дата на качване: 
сряда, 26 Октомври, 2016 - 13:45
Дата на качване: 
четвъртък, 10 Ноември, 2016 - 17:45
Дата на качване: 
вторник, 15 Ноември, 2016 - 15:00