"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2019 г."

Дата на създаване: 
Вт., 25/10/2018 - 13:19
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
08/11/2018, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
45000 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:19
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:21
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:22
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:22
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:23
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 13:24
Дата на качване: 
петък, 9 Ноември, 2018 - 16:12
Дата на качване: 
петък, 9 Ноември, 2018 - 16:14
Дата на качване: 
петък, 23 Ноември, 2018 - 15:12
Дата на качване: 
сряда, 28 Ноември, 2018 - 11:09
Дата на качване: 
сряда, 5 Декември, 2018 - 16:03