Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-163/29.03.2021 г. по обособена позиция № 1 и №РД-11-164/29.03.2021 г. по обособена позиция № 2

за лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група А "Храносмилателна система и метаболизъм" и лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група М "Мускулно-скелетна система", чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Дата на създаване: 
Вт., 06/04/2021 - 14:06
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:17
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:18
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:19
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:20
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:20
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:21
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:22
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:22
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:23
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:24
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:25
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 09:25
Дата на качване: 
петък, 23 Април, 2021 - 13:20
Дата на качване: 
вторник, 11 Май, 2021 - 09:52
Дата на качване: 
вторник, 11 Май, 2021 - 09:53
Дата на качване: 
вторник, 11 Май, 2021 - 09:54
Дата на качване: 
вторник, 11 Май, 2021 - 09:55
Дата на качване: 
сряда, 12 Май, 2021 - 09:18
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Май, 2021 - 10:56
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Май, 2021 - 10:57
Дата на качване: 
четвъртък, 20 Май, 2021 - 10:57