ФСМП - Кресна

ФСМП - Кресна

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Кресна 

2840 гр. Кресна 
ул. “Македония” № 42 
GSM: 0897/000-117

Зав. ФСМП: м. ф. Красимир Костов

Територия: 345 кв.км.
Обслужвано население: 5 743 

ФСМП - Кресна

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира 
дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ.
2. Долекарски екип.

Осигурява спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.