ФСМП - Якоруда

ФСМП - Якоруда

Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ - Якоруда 

2790, гр. Якоруда 
ул. “П. Р. Славейков” № 9 
GSM 0897/000-126

Зав. ФСМП: д-р Шерифе Лешова

Територия: 339 кв.км.
Обслужвано население: 10 382 

ФСМП - Якоруда

Структура:
1. Стационарен екип - осигурява амбулаторно лечение на болни и пострадали лица, координира 
дейността на екипите и поддържа връзка с РКЦ.
2. Долекарски екип.

ФСМП - Якоруда

Осигурява спешна медицинска помощ на мястото на инцидента или на адрес. 

Транспорт по медицински индикации.

Работно време: непрекъснат 24 часов режим на работа, при екипна организация на труда.