В пет филиала на ЦСМП – Благоевград са доставени и пуснати в експлоатация дизелови агрегати

ЦСМП - Благоевград, партньор по проекта "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, финансиран по  "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014 - 2020“ получи нови 5 бр. дизелови агрегати.

Филиалът за спешна медицинска помощ – Сатовча ще обслужва населението с нова високо-проходима мобилна единица "МЕРЦЕДЕС"

ЦСМП – Благоевград получи нова високо-проходима мобилна единица от марката "МЕРЦЕДЕС” оборудвана с модерна високотехнологична преносима система за телемедицина.

Работна среща на партньорите по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

(Ref. No. 1807) на Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 на 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция
 

В изпълнение на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони" по Програма "ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г. са подписани договори

между ЦСМП – Благоевград като Възложител и фирми - Изпълнители за доставка на:

1 БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА;
1 БРОЙ СЪРВЪР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА;
1 БРОЙ РЕСПИРАТОР;
1 БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ;
10 БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ;
5 БРОЯ СТЕРИЛИЗАТОРИ

ЦСМП - Благоевград получи нов автомобил по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

ЦСМП - Благоевград е партньор по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. 

Продължителността на проекта е 24 месеца.

ЦСМП - Благоевград стартира изпълнение на проект "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ", финансиран по програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г.

ЦСМП-Благоевград стартира изпълнението на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване.

Договора за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проека по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. беше подписан на дата 10.10.2017 г. в Благоевград.

Страници