Д-р Красимир Михайлов: През последните две години няма регистрирани случаи на проявена агресия спрямо екипите на Центъра за спешна медицинска помощ – Благоевград

Д-р Красимир Михайлов, директор на Центъра за спешна медицинска помощ- Благоевград в интервю за Радио "Фокус" – Пирин.

Фокус: Д-р Михайлов, да започнем с това, през последните години в Благоевградска област имало ли е инциденти свързани с нападения над спешни медици?

ЦСМП – Благоевград получи 12 бр. компютърни системи по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

ЦСМП – Благоевград  получи 12 бр. компютърни системи с операционен софтуер по Работен пакет 3, Дейност 3.3.5 /WP 3, D 3.3.5/ по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони" (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A "Гърция-България 2014-2020", съгласно договорза финансиране № B2.9а.07/10.10.2017 г. 

В пет филиала на ЦСМП – Благоевград са доставени и пуснати в експлоатация дизелови агрегати

ЦСМП - Благоевград, партньор по проекта "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони“, финансиран по  "Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014 - 2020“ получи нови 5 бр. дизелови агрегати.

Филиалът за спешна медицинска помощ – Сатовча ще обслужва населението с нова високо-проходима мобилна единица "МЕРЦЕДЕС"

ЦСМП – Благоевград получи нова високо-проходима мобилна единица от марката "МЕРЦЕДЕС” оборудвана с модерна високотехнологична преносима система за телемедицина.

Работна среща на партньорите по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

(Ref. No. 1807) на Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 на 04.07.2018 г. в гр. Солун, РГърция
 

В изпълнение на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони" по Програма "ИНТЕРРЕГ V –A – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г. са подписани договори

между ЦСМП – Благоевград като Възложител и фирми - Изпълнители за доставка на:

1 БРОЙ ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА;
1 БРОЙ СЪРВЪР ЗА ТЕЛЕМЕДИЦИНА С ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА;
1 БРОЙ РЕСПИРАТОР;
1 БРОЙ ЧАНТА ЗА СПЕШНА ПОМОЩ;
10 БРОЯ ГЛЮКОМЕРИ;
5 БРОЯ СТЕРИЛИЗАТОРИ

Страници